Serwis

Prowadzimy, na terenie całej Polski, gwarancyjny i pogwarancyjny serwis maszyn pakujących firmy Technipes Srl oraz maszyn innych włoskich firm. Wykonujemy przeglądy i remonty generalne maszyn pakujących, paletyzatorów, owijarek oraz linii transportujących. Czynności serwisowe prowadzone są przez gruntownie przeszkolony we włoskich zakładach Technipes – polski personel. Posiadamy własny park części zamiennych i podstawowych materiałów eksploatacyjnych.

W przypadku zakupu nowej maszyny proponujemy możliwość odkupu starej maszyny na bardzo korzystnych warunkach.

Wszyscy nowi klienci otrzymują w okresie gwarancyjnym zakupionych maszyn, bezpłatne szkolenie dla personelu obsługującego maszyny oraz pełną wiedzę serwisową w celu samodzielnego, poprawnego utrzymania należytego stanu technicznego zakupionych maszyn.

W okresie gwarancji oraz w okresie pogwarancyjnym realizujemy usługi serwisowe do 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki.

Serwisu urządzeń innych producentów niż Technipes dokonujemy po wcześniejszej analizie usterek, ocenie kosztów oraz przedłożeniu kompleksowego kosztorysu.