Elektroniczne urządzenia kontrolne

Elektroniczne panele kontrolno – pomiarowe firmy Siemens pozwalają na bardzo precyzyjne ustawienie parametrów pracy poszczególnego urządzenia.

  • Dane techniczne
  • Ciekłokrystaliczny panel kontrolny
  • Klawiatura w systemie membranowym (odporna na warunki atmosferyczne, zakurzenia, zapylenia)